Dlaczego ptaki wylatują na zimę?

Zimorodek to bardzo uroczy ptak, który dumnie przedstawia rodzinę zimorodkowatych. Jest to rybożerny ptak o nie za dużych rozmiarach. Środkowa Europa, północna Afryka oraz południowa Azja, to najczęstsze regiony życia tych ptaków. Regularne wędrówki nie są bez wątpienia wpisane w naturę zimorodka. Niektóre osobniki podejmują decyzję o zimowaniu nad zamarzającymi zbiornikami wodnymi, inne zaś podróżujący w kierunku południowej części lęgowego areału.

Naturalnym środowiskiem zimorodka są czyste, lądowe wody, które przeważnie mają dość strome brzegi z wiszącymi korzeniami oraz gałęziami. Służą one zimorodkom jako fantastyczny punkt obserwacyjny. Krępa sylwetka i krótki ogon to dwie typowe cechy, które opisują budowę ciała tego ptaka. Zimorodek zwyczajny nie wykazuje także wyraźnego dymorfizmu płciowego. Samiec i samica nie są jednak identyczne. Dorosła samica zimorodka zwyczajnego posiada czerwonawą żuchwę, która u samca, tak samo zresztą jak cały dziób, jest koloru czarnego.

Wylot ptaków

Zimorodek posiada niebieskawo-zielony głowę i grzbiet, którego środek staje się stopniowo błękitny. W tym samym kolorze są także sterówki tego ptaka. Sama sylwetka zimorodka jest dość nieproporcjonalna. Długość tułowia jest równa długości samej głowy oraz dzioba. Najczęściej zimorodek ma maksymalnie siedemnastu centymetrów długości, natomiast masa jego ciała nie przekracza 56 gram. Czytaj dalej Dlaczego ptaki wylatują na zimę?