Wędrowny tryb życia ptaków

Czajka pospolita to wędrowny ptak, będący jednym z reprezentantów rodziny sieweczkowatych. Czajka pospolita zamieszkuje nie tylko niemalże Obszary całej Europy, ale również rejony od umiarkowanej strefy Azji, aż po Pacyfik. Warto wspomnieć w tym miejscu także, iż aż 75% europejskiej populacji czajki zwyczajnej mieszka w takich krajach jak Holandia, Polska , a także (północne) Niemcy.

W naszym kraju czajka pospolita w szczególności upodobała sobie zaś wschód, na którym to występuje najliczniej. Nierzadko spotkać ją można w niższych partiach gór. Czajka pospolita to ptak, który musi żyć w odpowiedniej strefie klimatycznej, dlatego okres zimy spędza między innymi w Europie Zachodniej, wyspach zlokalizowanych na wschodnim Atlantyku, czy też na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Ptak wędrowny

Czajkę zwyczajną bezsprzecznie uznać można również za jednego z najbardziej popularnych ptaków błotnych. Kluczową cechą wyglądu zewnętrznego czajki zwyczajnej jest brak dymorfizmu płciowego,  a zatem morfologia obojgu płci nie różni się między sobą. Różnica wynika natomiast z wyrastających z tyłu głowy długich piór, tworzących charakterystyczny czub, który u samca jest dłuższy o około 2 centymetry. Dobrze jest zwrócić również uwagę na białe kropeczki, które zdobią czarne pióra głowy, szyi , a także piersi samicy. Czytaj dalej Wędrowny tryb życia ptaków