Dziwne zachowania ptaków

Robiąca przysłowiowe kółka kukułka to, kojarząca się chyba wszystkim z nas, oznaka wiosny. Kukułka zwyczajna to wędrowny ptak średniej wielkości, który dumnie przedstawia rodzinę kukułkowatych. Zasięg występowania kukułki zwyczajnej jest dosyć szeroki. Upodobała ona sobie strefę umiarkowaną i pokrytą lasami część Euroazji i Afryki.

Występuje też na terenach Azji i w Europie, w której skrupulatnie pomija tylko Islandię. Nie da się jednoznacznie stwierdzić, jaka jest intensywność występowania tego gatunku ptaka w naszym kraju, ponieważ w niektórych miejscach jest on bardziej, a w innych mniej, liczny. Przeważnie spotyka się go na niżowym terenie Polski. Lubi on także różne krajobrazy- zaczynając od lasów i zadrzewień, przechodząc przez tereny rolnicze, kończąc na pobliżu trzcinowisk porastających przy wodnych zbiornikach.

Lot ptaków

Sylwetka kukułki zwyczajnej jest dość smukła. Jej ogon jest długi oraz klinowaty. Ubarwienie samca i samicy łatwo pozwala na rozróżnienie płci osobników. Samiec ma jasnoszarą powierzchnię ciała, głowę, szyję oraz pierś, zaś ogon jest dużo ciemniejszy, z białymi plamami , a także typową pręgą końcową. Spód ciała zdobiony jest z kolei przez poprzeczne prążkowanie  w kolorze biało-szarym. Samice posiadają natomiast charakterystyczny rdzawy nalot na szyi. Czytaj dalej Dziwne zachowania ptaków