Dlaczego ptaki wylatują na zimę?

Zimorodek to bardzo uroczy ptak, który dumnie przedstawia rodzinę zimorodkowatych. Jest to rybożerny ptak o nie za dużych rozmiarach. Środkowa Europa, północna Afryka oraz południowa Azja, to najczęstsze regiony życia tych ptaków. Regularne wędrówki nie są bez wątpienia wpisane w naturę zimorodka. Niektóre osobniki podejmują decyzję o zimowaniu nad zamarzającymi zbiornikami wodnymi, inne zaś podróżujący w kierunku południowej części lęgowego areału.

Naturalnym środowiskiem zimorodka są czyste, lądowe wody, które przeważnie mają dość strome brzegi z wiszącymi korzeniami oraz gałęziami. Służą one zimorodkom jako fantastyczny punkt obserwacyjny. Krępa sylwetka i krótki ogon to dwie typowe cechy, które opisują budowę ciała tego ptaka. Zimorodek zwyczajny nie wykazuje także wyraźnego dymorfizmu płciowego. Samiec i samica nie są jednak identyczne. Dorosła samica zimorodka zwyczajnego posiada czerwonawą żuchwę, która u samca, tak samo zresztą jak cały dziób, jest koloru czarnego.

Wylot ptaków

Zimorodek posiada niebieskawo-zielony głowę i grzbiet, którego środek staje się stopniowo błękitny. W tym samym kolorze są także sterówki tego ptaka. Sama sylwetka zimorodka jest dość nieproporcjonalna. Długość tułowia jest równa długości samej głowy oraz dzioba. Najczęściej zimorodek ma maksymalnie siedemnastu centymetrów długości, natomiast masa jego ciała nie przekracza 56 gram. Czytaj dalej Dlaczego ptaki wylatują na zimę?

Dziwne zachowania ptaków

Robiąca przysłowiowe kółka kukułka to, kojarząca się chyba wszystkim z nas, oznaka wiosny. Kukułka zwyczajna to wędrowny ptak średniej wielkości, który dumnie przedstawia rodzinę kukułkowatych. Zasięg występowania kukułki zwyczajnej jest dosyć szeroki. Upodobała ona sobie strefę umiarkowaną i pokrytą lasami część Euroazji i Afryki.

Występuje też na terenach Azji i w Europie, w której skrupulatnie pomija tylko Islandię. Nie da się jednoznacznie stwierdzić, jaka jest intensywność występowania tego gatunku ptaka w naszym kraju, ponieważ w niektórych miejscach jest on bardziej, a w innych mniej, liczny. Przeważnie spotyka się go na niżowym terenie Polski. Lubi on także różne krajobrazy- zaczynając od lasów i zadrzewień, przechodząc przez tereny rolnicze, kończąc na pobliżu trzcinowisk porastających przy wodnych zbiornikach.

Lot ptaków

Sylwetka kukułki zwyczajnej jest dość smukła. Jej ogon jest długi oraz klinowaty. Ubarwienie samca i samicy łatwo pozwala na rozróżnienie płci osobników. Samiec ma jasnoszarą powierzchnię ciała, głowę, szyję oraz pierś, zaś ogon jest dużo ciemniejszy, z białymi plamami , a także typową pręgą końcową. Spód ciała zdobiony jest z kolei przez poprzeczne prążkowanie  w kolorze biało-szarym. Samice posiadają natomiast charakterystyczny rdzawy nalot na szyi. Czytaj dalej Dziwne zachowania ptaków

Wędrowny tryb życia ptaków

Czajka pospolita to wędrowny ptak, będący jednym z reprezentantów rodziny sieweczkowatych. Czajka pospolita zamieszkuje nie tylko niemalże Obszary całej Europy, ale również rejony od umiarkowanej strefy Azji, aż po Pacyfik. Warto wspomnieć w tym miejscu także, iż aż 75% europejskiej populacji czajki zwyczajnej mieszka w takich krajach jak Holandia, Polska , a także (północne) Niemcy.

W naszym kraju czajka pospolita w szczególności upodobała sobie zaś wschód, na którym to występuje najliczniej. Nierzadko spotkać ją można w niższych partiach gór. Czajka pospolita to ptak, który musi żyć w odpowiedniej strefie klimatycznej, dlatego okres zimy spędza między innymi w Europie Zachodniej, wyspach zlokalizowanych na wschodnim Atlantyku, czy też na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Ptak wędrowny

Czajkę zwyczajną bezsprzecznie uznać można również za jednego z najbardziej popularnych ptaków błotnych. Kluczową cechą wyglądu zewnętrznego czajki zwyczajnej jest brak dymorfizmu płciowego,  a zatem morfologia obojgu płci nie różni się między sobą. Różnica wynika natomiast z wyrastających z tyłu głowy długich piór, tworzących charakterystyczny czub, który u samca jest dłuższy o około 2 centymetry. Dobrze jest zwrócić również uwagę na białe kropeczki, które zdobią czarne pióra głowy, szyi , a także piersi samicy. Czytaj dalej Wędrowny tryb życia ptaków